Spektroskopia CRDS

Spektroskopia CRDS — Cavity Ring-Down Spectrometry, nazywana Spektroskopią Strat we Wnęce Optycznej (SSWO) oparta jest na pomiarze czasu zaniku impulsu świetlnego odbijającego się od układu zwierciadeł we wnęce absorpcyjnej.

Analizatory CRDS

CRDS to bardzo czuła metoda pomiarów spektroskopowych (długość drogi optycznej ma wiele kilometrów), w wielu przypadkach, może być alternatywą dla kosztownej i skomplikowanej techniki IRMS.

Innowacyjne (chronione ponad 30 patentami) spektrometry zaprojektowane przez firmę PICARRO INC z USA, tworzą nową klasę spektrometrów CRDS przystosowanych do pracy w terenie.

Otwiera to nowe możliwości dla zastosowań takich jak monitoring środowiska, monitoring emisji, wycieków gazu ziemnego, poszukiwania gazu łupkowego, technologii czystych pomieszczeń, a także monitorowanie procesu bio-farmaceutycznych i badania oryginalności produktów.

Analizator dostarcza wyników w czasie rzeczywistym, które mogą być transmitowane przez sieć GPRS. Gwarantuje wysoką precyzję i czułość, zakres pomiarowy od ppt do %.

Opcjonalny moduł do spopielania pozwala na analizę próbek stałych.

Pomiar stężenia izotopów węgla C-12 i C-13, wodoru i deuteru oraz tlenu O-16, O-17 i O-18, pozwala na monitorowanie powietrza, wody oraz m. in. NH3, CO2, C2H4, H2CO, HF, H2S.

Możliwość zdalnej, bezobsługowej pracy, trwałość i odporność na zmiany temperatury, ciśnienia i wibracje pozwalają na pracę w najtrudniejszych warunkach środowiskowych.

Rozwiązania dla sektora nauki i przemysłu

Zapisz się do newslettera.

Co jakiś czas poinformujemy Cię o naszej aktywności.

Intertech Poland

  • ul. Niedźwiedzia 18 lok. 3
  • 02-737 Warszawa
  • NIP: 113-089-1883

Kontakt bezpośredni

Intertech Poland
© 2024 Intertech Poland. Wszelkie prawa zastrzeżone.