Redukcja emisji

10% wycieków odpowiada za 50% emisji metanu w sieciach dystrybucyjnych. Identyfikacja i eliminacja „superemiterów” pozwala obniżyć emisję szybko i na dużą skalę.

Znalezienie i wyeliminowanie dużych wycieków, znanych również jako „superemitery”, jest najbardziej skutecznym sposobem na osiągnięcie znacznej redukcji emisji w nieosiągalnym dotąd tempie. Rozwiązanie Picarro AMLD (Advanced Mobile Leak Detection) o niskim poziomie wykrywalności (MDL - minimum detection limit), pozwala szybko i skutecznie eliminować „superemitery”. Dzięki możliwościom wizualizacji dostępnym w Picarro Network Assessment Viewer (NAV), łatwo jest planować naprawy sieci niezbędne w dalszej perspektywie.

Przedsiębiorstwa sektora gazowego mają obowiązek operowania sieciami dystrybucyjnymi w sposób bezpieczny i zobowiązane są do kontrolowania emisji. Tradycyjne metody kotroli sieci są nieefektywne. Zdarza się, że nieszczelność o dużej emisji pozostaje otwarta latami, co prowadzi do zanieczyszczenia środowiska i może być zagrożeniem dla bezpieczeństwa.

Rozwiązanie AMLD Picarro może szybko przeskanować sieć dystrybucyjną gazu ziemnego na dużą skalę, zidentyfikować wycieki i zmierzyć związane z nimi emisje „Superemitery”, które często przyczyniają się w nieproporcjonalny sposób do całkowitych emisji sieci, można łatwo zidentyfikować, dzięki czemu mogą zostać poddane naprawie jako część strategii skutecznego ograniczania emisji w sposób świadomy i opłacalny. System AMLD Picarro oraz rozwiązania dotyczące emisji są wykorzystywane na całym świecie przez dystrybutorów gazu ziemnego jako podstawa ich strategii.
  • Nowatorska struktura raportowania emisji sieciowej oparta na pomiarach top-down.
  • System AMLD Picarro oraz rozwiązania dotyczące emisji są wykorzystywane globalnie przez dostawców usług publicznych jako podstawa ich protokołów i programów dotyczących ograniczania emisji metanu.
  • Dane dotyczące emisji mierzone wzdłuż gazociągu, który zostaje ostatecznie zastąpiony, mogą stanowić dowód na zmniejszenie emisji metanu dla organów regulacyjnych oraz szacowaną liczbę wycieków, które zostały zlikwidowane poprzez wymianę gazociągu.
  • Pomiary emisji pomagają dostawcom usług publicznych dostarczyć niepodważalne dowody osiągnięcia celów redukcji emisji.
  • W przypadku pomiarów emisji w dużej skali obszaru, nie generuje się poszczególnych wskazań wycieków, które wymagałyby dalszej inspekcji.
  • Dla identyfikacji wycieków o wysokich emisjach, tylko wycieki powyżej ustalonych progów są sygnalizowane jako wymagające dalszych inspekcji.

Zapisz się do newslettera.

Co jakiś czas poinformujemy Cię o naszej aktywności.

Intertech Poland

  • ul. Niedźwiedzia 18 lok. 3
  • 02-737 Warszawa
  • NIP: 113-089-1883

Kontakt bezpośredni

Intertech Poland
© 2024 Intertech Poland. Wszelkie prawa zastrzeżone.