Oddech

Technika CRDS urzeczywistniła marzenie wielu naukowców:
Ciągły pomiar wymiany gazów dla gleby i roślin

Intertech Picarro

Woda

Skład izotopowy jest uniwersalnym znacznikiem procesów związanych z cyklem obiegu wody oraz ilościowym indykatorem zmian klimatu.

Intertech Picarro

CRDS

Ta niewielka komora pomiarowa gwarantuje
długość drogi optycznej powyżej 20km

Intertech Picarro

Wszędzie

Analizatory Picarro nie boją się pracy w terenie

Intertech Picarro

Złoto

Analiza izotopowa pozwala potwierdzić autentyczność
i pochodzenie miodu oraz innych produktów spożywczych

Intertech Picarro

Chmury

Zainstalowane na pokładach samolotów analizatory Picarro
umożliwiają stały monitoring stężeń i składu izotopowego gazów cieplarnianych w atmosferze

Intertech Picarro


loga

XXIII KONFERENCJA
NOWOCZESNE METODY INSTRUMENTALNE
W ANALIZIE ŚLADOWEJ
10-11 grudnia 2018
KRAKÓW

Miejsce Konferencji:
PLAC NOWY 1
31-056 Kraków

Prosimy o wypełnienie formularza do dnia 05 grudnia 2018 r.

Informacji dot. konferencji udziela Pani Małgorzata Zawadzka
Tel. 501 084 822, email: mzawadzka@intertechpoland.pl

Zapraszamy:

PONIEDZIAŁEK 10 XII 2018: w godzinach 11:00 - 16:45
Spotkanie towarzyskie o godz. 19:30
WTOREK 11 XII 2018: w godzinach 9:00 - 15:35

Opłatę konferencyjną: 615 PLN brutto (w tym VAT 23 %),
należy wpłacać w terminie do 5.12.2018 r. przelewem na konto:
Bank PEKAO SA: 91 1240 6263 1111 0010 6841 0945, INTERTECH POLAND,
ul. Niedźwiedzia 18 lok. 3, 02-737 Warszawa - tytułem: „XXIII Konferencja”

Streszczenia plakatów prosimy przesyłać do 30.11.2018 r.
na adres e-mail: sgarbos@pzh.gov.pl,
dr Sławomir Garboś, NIZP-PZH, Chocimska 24, 00-791 Warszawa.

Prosimy o indywidualną rezerwację miejsc hotelowych.

Pobierz Zaproszenie Pobierz Program

Rejestracja

Dane do faktury

   

Spektroskopia CRDS

Spektroskopia CRDS - Cavity Ring-Down Spectrometry , nazywana Spektroskopią Strat we Wnęce Optycznej (SSWO) , oparta jest na pomiarze czasu zaniku impulsu świetlnego odbijającego się od układu zwierciadeł we wnęce absorpcyjnej.

Jest to bardzo czuła metoda pomiarów spektroskopowych, (długość drogi optycznej ma wiele kilometrów), pozwalająca na precyzyjne pomiary słabych linii, a jednocześnie jedyna, która umożliwia otrzymywanie widm całkowicie niezależnych od fluktuującego w czasie natężenia światła wiązki pomiarowej (pomiar odbywa się po wyłączeniu lasera). W wielu przypadkach, może być alternatywą dla kosztownej i skomplikowanej techniki IRMS.

Innowacyjne (chronione ponad 30 patentami) spektrometry zaprojektowane przez firmę PICARRO INC z USA, tworzą nową klasę przenośnych spektrometrów CRDS przystosowanych do pracy w terenie.

Otwiera to nowe możliwości dla zastosowań takich jak monitoring środowiska, monitoring emisji, wycieków gazu ziemnego, poszukiwania gazu łupkowego, technologii czystych pomieszczeń, a także monitorowanie procesu bio-farmaceutycznych i badania oryginalności produktów.

Analizator dostarcza wyników w czasie rzeczywistym, które mogą być transmitowane przez sieć GPRS, gwarantuje wysoką precyzję i czułość, zakres pomiarowy od ppt do %.

Opcjonalny moduł do spopielania pozwala na analizę próbek stałych.

Pomiar stężenia izotopów węgla C-12 and C-13 , azotu N-14 i N-15, wodoru i deuteru oraz tlenu O-16, O-17 i O-18, pozwala na monitorowanie powietrza, wody oraz m. in. NH3, CO2, C2H4, H2CO, HF, H2S.

Możliwość zdalnej, bezobsługowej pracy, trwałość i odporność na zmiany temperatury, ciśnienia i wibracje pozwalają na pracę w najtrudniejszych warunkach środowiskowych

Analiza

Wideo

Picarro Surveyor Video

New Picarro Introduction Video

Picarro Analyzer Drop and Shake Tests

Coolest Customers: Ricardo Sánchez-Murillo

Small Business of the Year Award Presentation Video 5-17-2012

G2132-i High Precision Methane Gas Analyzer with Dr. Kevin Cunningham

Linki