Oddech

Technika CRDS urzeczywistniła marzenie wielu naukowców:
Ciągły pomiar wymiany gazów dla gleby i roślin

Intertech Picarro

Ryby

nie opowiedzą skąd się bierze woda w jeziorze...
Dzięki pomiarom stosunków izotopowych wyjaśni to Picarro

Intertech Picarro

35 cm3

Ta niewielka, lecz precyzyjnie wykonana wnęka potrafi pomieścić
drogę optyczną lasera długą nawet na ponad 20km

Intertech Picarro

Wszędzie

Analizatory Picarro nie boją się pracy w terenie

Intertech Picarro

Złoto

Analiza izotopowa pozwala wykryć oszustwa
nieuczciwych producentów miodu i innych produktów spożywczych

Intertech Picarro

Spektroskopia CRDS

Spektroskopia CRDS - Cavity Ring-Down Spectrometry , nazywana Spektroskopią Strat we Wnęce Optycznej (SSWO) , oparta jest na pomiarze czasu zaniku impulsu świetlnego odbijającego się od układu zwierciadeł we wnęce absorpcyjnej.

Jest to bardzo czuła metoda pomiarów spektroskopowych, (długość drogi optycznej ma wiele kilometrów), pozwalająca na precyzyjne pomiary słabych linii, a jednocześnie jedyna, która umożliwia otrzymywanie widm całkowicie niezależnych od fluktuującego w czasie natężenia światła wiązki pomiarowej (pomiar odbywa się po wyłączeniu lasera). W wielu przypadkach, może być alternatywą dla kosztownej i skomplikowanej techniki IRMS.

Innowacyjne (chronione ponad 30 patentami) spektrometry zaprojektowane przez firmę PICARRO INC z USA, tworzą nową klasę przenośnych spektrometrów CRDS przystosowanych do pracy w terenie.

Otwiera to nowe możliwości dla zastosowań takich jak monitoring środowiska, monitoring emisji, wycieków gazu ziemnego, poszukiwania gazu łupkowego, technologii czystych pomieszczeń, a także monitorowanie procesu bio-farmaceutycznych i badania oryginalności produktów.

Analizator dostarcza wyników w czasie rzeczywistym, które mogą być transmitowane przez sieć GPRS, gwarantuje wysoką precyzję i czułość, zakres pomiarowy od ppt do %.

Opcjonalny moduł do spopielania pozwala na analizę próbek stałych.

Pomiar stężenia izotopów węgla C-12 and C-13 , azotu N-14 i N-15, wodoru i deuteru oraz tlenu O-16, O-17 i O-18, pozwala na monitorowanie powietrza, wody oraz m. in. NH3, CO2, C2H4, H2CO, HF, H2S.

Możliwość zdalnej, bezobsługowej pracy, trwałość i odporność na zmiany temperatury, ciśnienia i wibracje pozwalają na pracę w najtrudniejszych warunkach środowiskowych

Analiza

Wideo

Picarro Surveyor Video

New Picarro Introduction Video

Picarro Analyzer Drop and Shake Tests

Coolest Customers: Ricardo Sánchez-Murillo

Small Business of the Year Award Presentation Video 5-17-2012

G2132-i High Precision Methane Gas Analyzer with Dr. Kevin Cunningham

Linki