Oddech

Technika CRDS urzeczywistniła marzenie wielu naukowców:
Ciągły pomiar wymiany gazów dla gleby i roślin

Intertech Picarro

Woda

Skład izotopowy jest uniwersalnym znacznikiem procesów związanych z cyklem obiegu wody oraz ilościowym indykatorem zmian klimatu.

Intertech Picarro

CRDS

Ta niewielka komora pomiarowa gwarantuje
długość drogi optycznej powyżej 20km

Intertech Picarro

Wszędzie

Analizatory Picarro nie boją się pracy w terenie

Intertech Picarro

Złoto

Analiza izotopowa pozwala potwierdzić autentyczność
i pochodzenie miodu oraz innych produktów spożywczych

Intertech Picarro

Chmury

Zainstalowane na pokładach samolotów analizatory Picarro
umożliwiają stały monitoring stężeń i składu izotopowego gazów cieplarnianych w atmosferze

Intertech Picarro

Obraz 1Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej
Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej

oraz

Intertech Poland

zapraszają:

XXIV KONFERENCJA
NOWOCZESNE METODY INSTRUMENTALNE
W ANALIZIE ŚLADOWEJ
2-3 grudnia 2019

Miejsce Konferencji:
Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny
Sala Rady Wydziału - 1 piętro
ul. Żeromskiego 116
90-924 Łódź

Informacji dot. konferencji udziela Pan Jarosław Grodowski
Tel. 601 237 117, email: jgrodowski@intertechpoland.pl


PROGRAM


PONIEDZIAŁEK 2 XII 2019: w godzinach 10:00 - 15:00

"Zastosowanie analizatora Picarro do badania profili pionowych stężenia metanu za pomocą drona" - dr Mirosław Zimnoch, AGH
"Potrójne efekty izotopowe (δ2H, δ18O, δ17O) towarzyszące parowaniu wody: nowe spostrzeżenia z eksperymentów laboratoryjnych" dr Anna Pierchała, AGH
"Badania stężeń gazów cieplarnianych nad polami uprawnymi z pułapu wiatrakowca z wykorzystaniem analizatora Picarro." - dr Jaromir Krzyszczak, IA PAN
"Badania emisji lotnych związków organicznych z produktów spożywczych za pomocą spektrometrii masowej z reakcją przekazu protonu (PTR-MS)." - dr Tomasz Wróblewski, APSL
"Pomiary pCO2 w wodzie" - mgr Marcin Stokowski, IOPAN
"Spektrometria mas z jonizacją poprzez przeniesienie protonu jako narzędzie badań lotnych składników ludzkiego metabolomu." - dr Paweł Mochalski, UJK
"Zagadnienia wdrażania normy 17025 w laboratoriach badawczych i wzorcujących." - Ewa Węgrzyn, EWLAB

" Spotkanie towarzyskie o godz. 17:00 Pałac I. K. Poznańskiego

WTOREK 3 XII 2019: w godzinach 9:00 - 12:00

Sesja terenowa, pomiary stężeń gazów cieplarnianych w przestrzeni miejskiej.

Opłatę konferencyjną: 300 PLN brutto (w tym VAT 23 %),
należy wpłacać w terminie do 18.11.2019 r. przelewem na konto:
Bank PEKAO SA: 91 1240 6263 1111 0010 6841 0945, INTERTECH POLAND,
ul. Niedźwiedzia 18 lok. 3, 02-737 Warszawa - tytułem: „XXIV Konferencja”
Prosimy o indywidualną rezerwację miejsc hotelowych.
Pobierz Program

Rejestracja

Dane do faktury

   

Spektroskopia CRDS

Spektroskopia CRDS - Cavity Ring-Down Spectrometry , nazywana Spektroskopią Strat we Wnęce Optycznej (SSWO) , oparta jest na pomiarze czasu zaniku impulsu świetlnego odbijającego się od układu zwierciadeł we wnęce absorpcyjnej.

Jest to bardzo czuła metoda pomiarów spektroskopowych, (długość drogi optycznej ma wiele kilometrów), pozwalająca na precyzyjne pomiary słabych linii, a jednocześnie jedyna, która umożliwia otrzymywanie widm całkowicie niezależnych od fluktuującego w czasie natężenia światła wiązki pomiarowej (pomiar odbywa się po wyłączeniu lasera). W wielu przypadkach, może być alternatywą dla kosztownej i skomplikowanej techniki IRMS.

Innowacyjne (chronione ponad 30 patentami) spektrometry zaprojektowane przez firmę PICARRO INC z USA, tworzą nową klasę przenośnych spektrometrów CRDS przystosowanych do pracy w terenie.

Otwiera to nowe możliwości dla zastosowań takich jak monitoring środowiska, monitoring emisji, wycieków gazu ziemnego, poszukiwania gazu łupkowego, technologii czystych pomieszczeń, a także monitorowanie procesu bio-farmaceutycznych i badania oryginalności produktów.

Analizator dostarcza wyników w czasie rzeczywistym, które mogą być transmitowane przez sieć GPRS, gwarantuje wysoką precyzję i czułość, zakres pomiarowy od ppt do %.

Opcjonalny moduł do spopielania pozwala na analizę próbek stałych.

Pomiar stężenia izotopów węgla C-12 and C-13 , azotu N-14 i N-15, wodoru i deuteru oraz tlenu O-16, O-17 i O-18, pozwala na monitorowanie powietrza, wody oraz m. in. NH3, CO2, C2H4, H2CO, HF, H2S.

Możliwość zdalnej, bezobsługowej pracy, trwałość i odporność na zmiany temperatury, ciśnienia i wibracje pozwalają na pracę w najtrudniejszych warunkach środowiskowych

Analiza
-->

Linki