Kontrola emisji w sieci dystrybucyjnej na podstawie rzeczywistych pomiarów.

Monitoring emisji

Emisja metanu jest obecnie w centrum zainteresowania ze względu na kryzys klimatyczny i nadmierny wpływ metanu na globalne ocieplenie. Metan jest jednym z najistotniejszych gazów cieplarnianych, powodującym negatywne skutki dla zmian klimatycznych. Szacuje się, że jego negatywny wpływ jest około 86 razy większy, niż dwutlenku węgla w ciągu pierwszych 20 lat obecności w atmosferze.

Raportowanie i redukcja emisji metanu to najważniejsze narzędzia spowalniające ocieplenie klimatu, a Picarro posiada platformę, która powinna stanowić podstawę procesu zarządzania i raportowania emisji dla każdego dostawcy usług publicznych.

 • Nowatorska struktura raportowania emisji sieciowej oparta na pomiarach top-down.
 • Umożliwia kompleksowe i dokładne oszacowanie emisji w całej sieci, wykorzystując te same dane, które są gromadzone podczas przeglądu sieci lub programów redukcji emisji.
 • Nowoczesny interfejs oparty na platformie Esri, w tym autorkski program Network Assessment Viewer (NAV).
 • Rozwiązanie odznacza się wysoką niezawodnością, skalowalnością i udowodnioną skutecznością, a także jest zgodne z normami takimi jak OGMP 2.0, EPA, Veritas, E.U., ISO itp.

10% wycieków odpowiada za 50% emisji metanu w sieciach dystrybucyjnych. Identyfikacja i eliminacja „superemiterów” pozwala obniżyć emisję szybko i na dużą skalę.

Emisje
Rozwiązanie AMLD Picarro może szybko przeskanować sieć dystrybucyjną gazu ziemnego na dużą skalę, zidentyfikować wycieki i zmierzyć związane z nimi emisje „Superemitery”, które często przyczyniają się w nieproporcjonalny sposób do całkowitych emisji sieci, można łatwo zidentyfikować, dzięki czemu mogą zostać poddane naprawie jako część strategii skutecznego ograniczania emisji w sposób świadomy i opłacalny. System AMLD Picarro oraz rozwiązania dotyczące emisji są wykorzystywane na całym świecie przez dystrybutorów gazu ziemnego jako podstawa ich strategii.

Znalezienie i wyeliminowanie dużych wycieków, znanych również jako „superemitery”, jest najbardziej skutecznym sposobem na osiągnięcie znacznej redukcji emisji w nieosiągalnym dotąd tempie. Rozwiązanie Picarro AMLD (Advanced Mobile Leak Detection) o niskim poziomie wykrywalności (MDL - minimum detection limit), pozwala szybko i skutecznie eliminować „superemitery”. Dzięki możliwościom wizualizacji dostępnym w Picarro Network Assessment Viewer (NAV), łatwo jest planować naprawy sieci niezbędne w dalszej perspektywie.

Przedsiębiorstwa sektora gazowego mają obowiązek operowania sieciami dystrybucyjnymi w sposób bezpieczny i zobowiązane są do kontrolowania emisji. Tradycyjne metody kotroli sieci są nieefektywne. Zdarza się, że nieszczelność o dużej emisji pozostaje otwarta latami, co prowadzi do zanieczyszczenia środowiska i może być zagrożeniem dla bezpieczeństwa.

Rozwiązanie AMLD Picarro może szybko przeskanować sieć dystrybucyjną gazu ziemnego na dużą skalę, zidentyfikować wycieki i zmierzyć związane z nimi emisje „Superemitery”, które często przyczyniają się w nieproporcjonalny sposób do całkowitych emisji sieci, można łatwo zidentyfikować, dzięki czemu mogą zostać poddane naprawie jako część strategii skutecznego ograniczania emisji w sposób świadomy i opłacalny. System AMLD Picarro oraz rozwiązania dotyczące emisji są wykorzystywane na całym świecie przez dystrybutorów gazu ziemnego jako podstawa ich strategii.

Pojazd Picarro pod Wawelem
 • Nowatorska struktura raportowania emisji sieciowej oparta na pomiarach top-down.
 • System AMLD Picarro oraz rozwiązania dotyczące emisji są wykorzystywane globalnie przez dostawców usług publicznych jako podstawa ich protokołów i programów dotyczących ograniczania emisji metanu.
 • Dane dotyczące emisji mierzone wzdłuż gazociągu, który zostaje ostatecznie zastąpiony, mogą stanowić dowód na zmniejszenie emisji metanu dla organów regulacyjnych oraz szacowaną liczbę wycieków, które zostały zlikwidowane poprzez wymianę gazociągu.
 • Pomiary emisji pomagają dostawcom usług publicznych dostarczyć niepodważalne dowody osiągnięcia celów redukcji emisji.
 • W przypadku pomiarów emisji w dużej skali obszaru, nie generuje się poszczególnych wskazań wycieków, które wymagałyby dalszej inspekcji.
 • Dla identyfikacji wycieków o wysokich emisjach, tylko wycieki powyżej ustalonych progów są sygnalizowane jako wymagające dalszych inspekcji.

Oparte na szczegółowych danych planowanie wymiany gazociągów pozwala zoptymalizować inwestycje kapitałowe i zmniejszyć koszty operacyjne oraz koszty utrzymania sieci gazowych.

Program wymiany gazociągów
Rozwiązanie wymiany gazociągów firmy Picarro przedstawiające zmierzoną gęstość wycieków na poszczególnych odcinkach gazociągu. Dane te mogą być wykorzystane jako uzupełnienie wyników tradycyjnych modeli ryzyka opartych na DIMP, umożliwiając skuteczną priorytetyzację projektów w celu osiągnięcia zmniejszenia ryzyka i maksymalizacji liczby naprawianych wycieków poprzez wymianę gazociągów.

Rozwiązanie Picarro do wymiany gazociągów uzupełnia modele związane z integralnością dystrybucji (DIMP) o dane na żywo dotyczące metanu i stosuje potężne narzędzia analityczne, które pomagają w priorytetyzacji i naprawie 1,5-krotnie większej liczby wycieków. Może to oznaczać do 90 tys.PLN dodatkowych oszczędności rocznych na kosztach obsługi sieci na każdy kilometr gazociągu wymienionego w porównaniu do istniejących modeli ryzyka. Przedsiębiorstwo zaopatrujące 10 000 km głównych gazociągów, wymieniające 1% sieci rocznie, może osiągnąć do 8,9 mln PLN rocznych oszczędności na kosztach obsługi i eksploatacji sieci.

Konwencjonalne modele DIMP są tak dobre, jak dane historyczne, na podstawie których są opracowywane. Ponadto, obliczenia ryzyka często nadają niewspółmierną wagę tylko kilku kluczowym zagrożeniom.

Picarro integruje dane na żywo dotyczące metanu z modelami DIMP, a następnie stosuje narzędzia analityczne i wizualizacyjne, aby stworzyć bardziej klarowny, głęboko kontekstualny i bardziej predykcyjny widok elementów sieci gazowej.

Pojazd Picarrona Rynku Głównym w Krakowie
 • Optymalizuj decyzje dotyczące priorytetów związanych z wymianami gazociągów.
 • Rozwijaj bardziej precyzyjne zrozumienie ryzyka w systemach gazowych oraz bardziej szczegółowe zrozumienie konkretnych obszarów ryzyka.
 • Popraw prognozowanie rocznych wydatków na obsługę sieci związanych z naprawą sieci w celu usuwania wycieków.
 • Bardziej efektywnie określaj zakres i projektuj konstrukcję projektów wymiany gazociągów.

Narzędzia analityczne Picarro pozwalają skutecznie i szybko eliminować niebezpieczne uchodzenia gazu ziemnego z sieci dystrybucyjnych.

Wykrywanie nieszczelności
Wskazania wycieków z podziałem na karegorie ryzyka.

Tradycyjne metody stosowane do badania szczelności sieci gazowych cechuje wysoki odsetek błędnych wskazań źródeł niebezpiecznych wycieków. Picarro znajduje 3 razy więcej takich nieszczelności przy podobnym zaangażowaniu sił i środków. Zaawansowany algorytm wykrywania nieszczelności w połączeniu z autorskim systemem kategoryzacji ich według potencjalnego ryzyka pozwalają znacząco usprawnić wydajność całego procesu.

Ręczne, oparte na przestarzałych metodach procedury wykrywania wycieków są pracochłonne i prowadzą do dużej liczby fałszywych zgłoszeń alarmowych. Zmiana w kierunku automatyzacji w krótkim czasie eliminuje ten problem, a w dłuższej perspektywie daje szczegółowy obraz stanu całej sieci, co ułatwia planowanie budżetu.

Samochód Picarro Analizator
Rozwiązania Picarro obejmują technologię mobilną do gromadzenia danych z terenu na dużą skalę, zaawansowane narzędzia do analizy tych danych oraz gotowe rozwiązania automatyzacji procedur pracy i raportowania. Efektywność poprawia się na wszystkich etapach procesu badania stanu sieci: prognozowanie, planowanie wymiany gazociągów, kontrola terenowa, ocena ryzyka, wreszcie usuwanie nieszczelności i przygotowanie raportów.
 • Szybsze i skuteczniejsze wykrywanie wycieków.
 • Dokładne prognozowanie przewidywanych wymagań dotyczących naprawy.
 • Możliwość kontroli ryzyka i planowania budżetu dzięki kategoryzacji wykrytych uchodzeń.

Zapisz się do newslettera.

Co jakiś czas poinformujemy Cię o naszej aktywności.

Intertech Poland

 • ul. Niedźwiedzia 18 lok. 3
 • 02-737 Warszawa
 • NIP: 113-089-1883

Kontakt bezpośredni

Intertech Poland
© 2023 Intertech Poland. Wszelkie prawa zastrzeżone.