Intertech Poland

 • Oddech

  Technika CRDS urzeczywistniła marzenie wielu naukowców: Ciągły pomiar wymiany gazów dla gleby i roślin.

  Technika CRDS urzeczywistniła marzenie wielu naukowców: Ciągły pomiar wymiany gazów dla gleby i roślin.

 • Woda

  Skład izotopowy jest uniwersalnym znacznikiem procesów związanych z cyklem obiegu wody oraz ilościowym indykatorem zmian klimatu.

  Skład izotopowy jest uniwersalnym znacznikiem procesów związanych z cyklem obiegu wody oraz ilościowym indykatorem zmian klimatu.

 • CRDS

  Ta niewielka komora pomiarowa gwarantuje długość drogi optycznej powyżej 20km.

  Ta niewielka komora pomiarowa gwarantuje długość drogi optycznej powyżej 20km.

 • Wszędzie

  Analizatory Picarro nie boją się pracy w terenie.

  Analizatory Picarro nie boją się pracy w terenie.

 • Złoto

  Analiza izotopowa pozwala potwierdzić autentyczność i pochodzenie miodu oraz innych produktów spożywczych.

  Analiza izotopowa pozwala potwierdzić autentyczność i pochodzenie miodu oraz innych produktów spożywczych.

 • Chmury

  Zainstalowane na pokładach samolotów analizatory Picarro umożliwiają stały monitoring stężeń i składu izotopowego gazów cieplarnianych w atmosferze.

  Zainstalowane na pokładach samolotów analizatory Picarro umożliwiają stały monitoring stężeń i składu izotopowego gazów cieplarnianych w atmosferze.

  Spektroskopia CRDS


  Spektroskopia CRDS - Cavity Ring-Down Spectrometry , nazywana Spektroskopią Strat we Wnęce Optycznej (SSWO) , oparta jest na pomiarze czasu zaniku impulsu świetlnego odbijającego się od układu zwierciadeł we wnęce absorpcyjnej.

  Jest to bardzo czuła metoda pomiarów spektroskopowych, (długość drogi optycznej ma wiele kilometrów), pozwalająca na precyzyjne pomiary słabych linii, a jednocześnie jedyna, która umożliwia otrzymywanie widm całkowicie niezależnych od fluktuującego w czasie natężenia światła wiązki pomiarowej (pomiar odbywa się po wyłączeniu lasera). W wielu przypadkach, może być alternatywą dla kosztownej i skomplikowanej techniki IRMS.

  Innowacyjne (chronione ponad 30 patentami) spektrometry zaprojektowane przez firmę PICARRO INC z USA, tworzą nową klasę przenośnych spektrometrów CRDS przystosowanych do pracy w terenie.

  Otwiera to nowe możliwości dla zastosowań takich jak monitoring środowiska, monitoring emisji, wycieków gazu ziemnego, poszukiwania gazu łupkowego, technologii czystych pomieszczeń, a także monitorowanie procesu bio-farmaceutycznych i badania oryginalności produktów.

  Analizator dostarcza wyników w czasie rzeczywistym, które mogą być transmitowane przez sieć GPRS, gwarantuje wysoką precyzję i czułość, zakres pomiarowy od ppt do %.

  Opcjonalny moduł do spopielania pozwala na analizę próbek stałych.

  Pomiar stężenia izotopów węgla C-12 and C-13 , azotu N-14 i N-15, wodoru i deuteru oraz tlenu O-16, O-17 i O-18, pozwala na monitorowanie powietrza, wody oraz m. in. NH3, CO2, C2H4, H2CO, HF, H2S.

  Możliwość zdalnej, bezobsługowej pracy, trwałość i odporność na zmiany temperatury, ciśnienia i wibracje pozwalają na pracę w najtrudniejszych warunkach środowiskowych

  Analiza

  Wideo

  Picarro Analyzer Drop and Shake Tests


  Linki

  Intertech Poland

  Kontakt