Wykrywanie nieszczelności

Narzędzia analityczne Picarro pozwalają skutecznie i szybko eliminować niebezpieczne uchodzenia gazu ziemnego z sieci dystrybucyjnych.

Tradycyjne metody stosowane do badania szczelności sieci gazowych cechuje wysoki odsetek błędnych wskazań źródeł niebezpiecznych wycieków. Przy podobnym zaangażowaniu sił i środków, system Picarro wykrywa trzykrotnie więcej potencjalnie niebezpiecznych uchodzeń. Zaawansowany algorytm wykrywania nieszczelności w połączeniu z autorskim systemem kategoryzacji ich według potencjalnego ryzyka pozwalają znacząco usprawnić wydajność całego procesu.

Ręczne, oparte na przestarzałych metodach procedury wykrywania wycieków są pracochłonne i prowadzą do dużej liczby fałszywych zgłoszeń alarmowych. Zmiana w kierunku automatyzacji w krótkim czasie eliminuje ten problem, a w dłuższej perspektywie daje szczegółowy obraz stanu całej sieci, co ułatwia planowanie budżetu.

Rozwiązania Picarro obejmują technologię mobilną do gromadzenia danych z terenu na dużą skalę, zaawansowane narzędzia do analizy tych danych oraz gotowe rozwiązania automatyzacji procedur pracy i raportowania. Efektywność poprawia się na wszystkich etapach procesu badania stanu sieci: prognozowanie, planowanie wymiany gazociągów, kontrola terenowa, ocena ryzyka, wreszcie usuwanie nieszczelności i przygotowanie raportów.
  • Szybsze i skuteczniejsze wykrywanie wycieków.
  • Dokładne prognozowanie przewidywanych wymagań dotyczących naprawy.
  • Możliwość kontroli ryzyka i planowania budżetu dzięki kategoryzacji wykrytych uchodzeń.

Zapisz się do newslettera.

Co jakiś czas poinformujemy Cię o naszej aktywności.

Intertech Poland

  • ul. Niedźwiedzia 18 lok. 3
  • 02-737 Warszawa
  • NIP: 113-089-1883

Kontakt bezpośredni

Intertech Poland
© 2024 Intertech Poland. Wszelkie prawa zastrzeżone.