Wymiana gazociągów

Oparte na szczegółowych danych planowanie wymiany gazociągów pozwala zoptymalizować inwestycje kapitałowe i zmniejszyć koszty operacyjne oraz koszty utrzymania sieci gazowych.

Rozwiązanie Picarro do wymiany gazociągów uzupełnia modele związane z integralnością dystrybucji (DIMP) o dane na żywo dotyczące metanu i stosuje potężne narzędzia analityczne, które pomagają w priorytetyzacji i naprawie 1,5-krotnie większej liczby wycieków. Może to oznaczać do 90 tys.PLN dodatkowych oszczędności rocznych na kosztach obsługi sieci na każdy kilometr gazociągu wymienionego w porównaniu do istniejących modeli ryzyka. Przedsiębiorstwo zaopatrujące 10 000 km głównych gazociągów, wymieniające 1% sieci rocznie, może osiągnąć do 8,9 mln PLN rocznych oszczędności na kosztach obsługi i eksploatacji sieci.

Konwencjonalne modele DIMP są tak dobre, jak dane historyczne, na podstawie których są opracowywane. Ponadto, obliczenia ryzyka często nadają niewspółmierną wagę tylko kilku kluczowym zagrożeniom.

Picarro integruje dane na żywo dotyczące metanu z modelami DIMP, a następnie stosuje narzędzia analityczne i wizualizacyjne, aby stworzyć bardziej klarowny, głęboko kontekstualny i bardziej predykcyjny widok elementów sieci gazowej.

  • Optymalizuj decyzje dotyczące priorytetów związanych z wymianami gazociągów.
  • Rozwijaj bardziej precyzyjne zrozumienie ryzyka w systemach gazowych oraz bardziej szczegółowe zrozumienie konkretnych obszarów ryzyka.
  • Popraw prognozowanie rocznych wydatków na obsługę sieci związanych z naprawą sieci w celu usuwania wycieków.
  • Bardziej efektywnie określaj zakres i projektuj konstrukcję projektów wymiany gazociągów.

Zapisz się do newslettera.

Co jakiś czas poinformujemy Cię o naszej aktywności.

Intertech Poland

  • ul. Niedźwiedzia 18 lok. 3
  • 02-737 Warszawa
  • NIP: 113-089-1883

Kontakt bezpośredni

Intertech Poland
© 2024 Intertech Poland. Wszelkie prawa zastrzeżone.